Pro-actief

Het is beter voorkomen dan genezen. Vandaar dat het belang van pro-actief handelen niet genoeg onderlijnd kan worden. Het is dan ook onontbeerlijk om de algemene voorwaarden van uw onderneming up to date te houden en aan te passen aan de noden van uw bedrijf. Daarnaast zijn goede, overzichtelijke en volledige contracten noodzakelijk om zoveel als mogelijk latere problemen te vermijden, dan wel te beperken.

Advocatenkantoor Vankeirsbilck staat u ook hierbij met raad en daad bij. Uiteraard kan u ook steeds beroep doen op het advocatenkantoor wanneer u met een vraag of een probleem worstelt. U zal met de nodige deskundigheid bijgestaan worden.


Defensief

Het is niet altijd mogelijk om alle problemen en moeilijkheden uit de weg te gaan. Soms moeten de messen geslepen worden om uw rechten te vrijwaren. In dergelijke gevallen is het primordiaal om zo snel als mogelijk de juiste bijstand te krijgen. Tijd is van essentieel belang, zeker in het transportrecht.

Er moet dan ook vaak kort op de bal gespeeld worden. Zo worden uw belangen behartigd bij geschillen allerhande, gaande van geschillen voor de burgerlijke rechtbank, de handelsrechtbanken, de strafrechtbanken, en zelfs voor de administratie.


Bijscholing & lezingen

Katrien Vankeirsbilck hield reeds lezingen betreffende topics uit het transportrecht. Indien u, uw organisatie of uw bedrijf de noodzaak voelt om uw leden of uw werknemers opnieuw attent te maken op bepaalde zaken uit het transportrecht, kan u het advocatenkantoor contacteren.

Aangezien elke nood een andere aanpak nodig heeft, zal Katrien Vankeirsbilck in dat geval samen met u voor de meest geschikte formule kiezen.