Katrien Vankeirsbilck is in 2002 afgestudeerd aan de KULeuven. In 2003 behaalde zij een bijkomend diploma transportrecht aan de ULB. In 2002 vervoegde zij het departement transportrecht van het Brussels kantoor Liedekerke Advocaten.

Zo behandelde zij dossiers onder meer aangaande:

  • Vliegtuig/helicopter crashes
    afhandeling aansprakelijkheidsvraagstuk en begroting schade
  • Aansprakelijkheid ballonvaarders voor schade geleden door de mensen op het aardoppervlak
  • Afhandeling van schade na ontsporing van treinen
  • Schade door verlies of beschadiging van vervoerde goederen (via de zee, de weg of via de lucht)
  • Aansprakelijkheid van wegvervoerder voor overlading en rij- en rusttijden of ADR-reglementering
  • Opstellen van algemene voorwaarden voor transportoperatoren
  • Opstellen of verifieren van contracten tussen vervoersondernemingen en klanten,onder-aannemers, etc.
  • Adviesverstrekking aan vervoersondernemingen over allerhande onderwerpen

In 2009 maakte zij de stap om een eigen kantoor uit de grond te stampen waarbij zij, met haar bagage uit haar studies transportrecht en haar ervaring als advocaat transportrecht,vanuit West-Vlaanderen uw belangen als actor in het transportgebeuren zou behartigen.

Gebeten door de 'transportrecht-microbe' richt Katrien Vankeirsbilck zich op alle actoren van de transportketen, gaande van de klant, de verlader, de transporteur tot de verzekeraar. Elk van deze actoren heeft nood aan een specifieke bijstand en kan hiervoor bij haar terecht.

Het is niet de bedoeling van Katrien Vankeirsbilck om haar ervaring en kennis voor zichzelf te houden. Vandaar dat Advocaat Vankeirsbilck ook gecontacteerd kan worden voor opleidingen of bijscholingen.