Nieuwsbrief 2012/1
NIEUWE INTRESTVOETEN

Intrestvoet voor handelstranscties: 8%
Gewone wettelijke intrestvoet: 4,25%


TOEGANG TOT BEROEP

Ondertussen is de nieuwe reglementering omtrent de toegang tot het beroep van vervoerder reeds enige maanden ook in ons land van toepassing (V.O. 1071/2009 en 1072/2009).

Door deze nieuwe reglementering kan alleen nog een onderneming die een échte vestiging heeft in een bepaalde lidstaat , in deze lidstaat een vervoersvergunning bekomen, dit natuurlijk naast de reeds gekende voorwaarden van betrouwbaarheid, financiële draagkracht en vakbekwaamheid.

Een échte vestiging in de zin van deze verordeningen betekent een vestiging met echte bedrijfsgebouwen waarin de administratie van de onderneming effectief aanwezig is en van waaruit de vervoersactiviteit effectief georganiseerd wordt. Het is dan ook noodzakelijk dat er in deze lidstaat ook voertuigen ingeschreven zijn.

Voorts wordt ook de figuur van de vervoersmanager in het leven geroepen. Hiermee wil men een halt toeroepen aan de praktijk van het (ver)huren van vakbekwaamheden.

Ondanks het feit dat de voorkeur van de wetgever gaat naar een vervoersmanager die een reële band heeft met de onderneming, is het - weliswaar niet onbeperkt - mogelijk om de functie van een vervoersmanager te later uitvoeren door een onafhankelijke persoon. Dit laatste is enkel mogelijk voor zover deze vervoersmanager deze functie in maximum 4 ondernemingen, met een totale maximale vloot van 50 voertuigen, uitoefent. Om de betrouwbaarheid van de vervoersmanager nog strakker te controleren zal er zowel in een nationaal als - in een latere fase - gecentraliseerd elektronisch register voorzien worden. Via deze registers zal het te allen tijde mogelijk zijn om de door deze vervoersmanager opgelopen veroordelingen te verifiëren.

De vervoersvergunning die wordt uitgereikt zullen niet meer de nummerplaten van de voertuigen vermelden. Zo wordt vermeden dat de vergunning moet vervangen worden bij verandering van voertuig. Desalniettemin is het noodzakelijk om alle kentekenplaten aan de FOD mee te delen, alsook elke wijziging in de toegekende kentekens.


INVORDERING

Aarzel niet om bij niet betaalde facturen, een advocaat onder de arm te nemen. Een kordaat en nauwgezet optreden tegen de wanbetalers is absoluut noodzakelijk voor het welslagen van de invordering.

Alleen zo is het mogelijk om de tijdig de gepaste maatregelen te kunnen treffen.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.