Nieuwsbrief 2012/2

MACHTSMISBRUIK TAKELFIRMA’S

Wordt uw voertuig na defect of ongeval op verzoek van de politiediensten getakeld, wordt u hoogstwaarschijnlijk geconfronteerd met de weigering van de takelfirma om uw voertuig vrij te geven zolang de factuur niet betaald is.

Dit kunnen zij NIET doen.

De takelfirma’s zijn wettelijk gezien verplicht om het voertuig vrij te geven – ook al is de factuur op dat ogenblik nog niet vereffend.

De rechtbank te Gent, Antwerpen en Brussel hebben dit recent nog bevestigd. Indien de takelfirma’s toch een beroep doen op hun zogenaams retentierecht, maken zij zich schuldig aan machtsmisbruik. Bovendien hebben de rechtbank eveneens geoordeeld dat de – soms astronomische -F.A.S.T. tarieven NIET bindend zijn voor de de eigenaars van de getakelde voertuigen.

Snelle acties ondernemen is dé boodschap.


ONBETAALDE FACTUREN

Met het eind van het jaar in het vooruitzicht is het ook voor uw onderneming de aangewezen periode om uw wanbetalers op het matje te roepen. Vaak is een eenvoudige rappel niet meer voldoende.

Aarzel dus niet om tijdig een advocaat onder arm te nemen. Soms is meer mogelijk dan u denkt.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.