Nieuwsbrief 2013/1

NIEUWE INTERESTVOET

Sinds 1 januari 2013 gelden volgende nieuwe intrestvoeten:
- 8,00 % voor handelszaken
- 2,75 % wettelijke intrestvoet


RIJ- en RUSTTIJDEN VERVOER LEVENDE DIEREN

Recent heeft de rechtbank te Brugge bevestigd dat het vervoer van levende dieren van de boerderij naar het slachthuis niet onderworpen is aan rij – en rusttijden.

Voorwaarde hiervoor is dat het transport gebeurt binnen een straal van 50 km.

Elk transport buiten die straal of naar andere locatie is daarentegen wel onderworpen aan deze reglementering.


EU-VERKLARING NON ACTIVITEIT

Vergeet niet uw chauffeurs ook na verlofperiode de verklaring non activiteit mee te geven.

Het attest is niet verplicht maar aan te raden. O.a. de Franse verkeerspolitie leidt namelijk uit het niet kunnen voorleggen van deze verklaring een inbreuk af op de rij- en rusttijden en leggen zij snel een boete van 4000 EUR op.

Let op: enkel een model conform met het EU-model wordt aanvaard.


NIEUWE RICHTLIJN ASLASTENDECREET

Minister Crevits heeft recent enkele nieuwe richtlijnen inzake beteugeling van overlading aan de wegeninspecteurs overgemaakt.

Nieuwigheden zijn onder andere:
- mogelijkheid tot tweede meting bij verschuivende lading;
- nieuwe regeling voor overlading bij verzegelde containers;
- duidelijkere regels voor bepaling van herhaling;
- rekening houden met feit dat enkel overlading op as en niet op totale MTM.

Tenslotte werden de opdeciemen verhoogd van 5,5 naar 6. De standaardboetes zien er vanaf heden als volgt uit:

<500 kg 300 EUR
500-999 kg 600 EUR
1000 – 1499 kg 1050 EUR
1500 – 1999 kg 1500 EUR
2000 – 2499 kg 2100 EUR
2500 – 2999 kg 3000 EUR
> 3000 kg 4500 EUR.


Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.