Nieuwsbrief 2014/1

NIEUWE WET GOEDERENVERVOER (deel 1)

Op 1 september 2014 is de nieuwe wet betreffende het vervoer van zaken over de weg in werking getreden.

De wet van 23 mei 2014 is veel uitgebreider – en hier en daar behoorlijk strenger – dan de oude wet van 5 mei 1999 (die bij deze is afgeschaft).

De wet is (behalve de reeds gekende uitzonderingen die behouden bleven) van toepassing bij vervoer over de weg en dit ongeacht de MTM of maximumsnelheid. Op heden zijn de voertuigen met beperkt laadvermogen (tot 500 kg) nog uitgesloten van het toepassingsgebied maar daar zal vermoedelijk verandering in komen.

Het is onmogelijk om alle nieuwigheden aan te halen in één enkele nieuwsbrief – vandaar dat de belangrijkste nieuwtjes opgedeeld worden in verschillende nieuwsbrieven.

Zo er nog bijkomende vragen zijn, aarzel dan niet om het kantoor te contacteren.

In deze eerste nieuwsbrief worden de 4 gekende voorwaarden aangaande de toegang tot het beroep verduidelijkt.

Deze 4 voorwaarden zijn nog steeds 1) de vestigingsvoorwaarde; 2) de vakbekwaamheid; 3) de financiële draagkracht en 4) de voorwaarde inzake betrouwbaarheid; .

1) VESTIGINGSVOORWAARDE Een daadwerkelijke vestiging in België wordt vereist. Dit betekent dat de administratie in België moet gebeuren en moet bewaard blijven. De bedrijfslokalen moeten dan ook de nodige adequate uitrusting hebben.

2) VAKBEKWAAMHEID De vakbekwaamheid kan nog steeds intern of extern voorzien worden. In ieder geval kan de transportmanager enkel in 4 bedrijven zijn vakbekwaamheid aanwenden en dit met een algeheel maximum aantal voertuig van 50.

3) FINANCIËLE DRAAGKRACHT Dit betreft de fameuze borg.

In sé is er niets veranderd ware het niet dat de discussie aangaande de vorderingen voor brandstofleveringen nu uitgeklaard is. In het verslag aan de Koning worden deze vorderingen uitdrukkelijk elke aanspraak op de borg ontzegt.

De borg kan ook aangesproken worden voor de nieuw ingevoerde retributie die aan de VZW Instituut Wegtransport en Logistiek België, zijnde 20 EUR per jaar per kopie van de vergunning.

4) BETROUWBAARHEID Op dit vlak zijn belangrijke wijzigingen aangebracht. De wet omschrijft nu uitdrukkelijk welke veroordelingen in aanmerking komen om de betrouwbaarheid te beoordelen.

Deze betrouwbaarheid wordt beoordeeld in hoofde van de onderneming, de transportmanager alsook in hoofde van degene die het dagelijks bestuur van de onderneming uitoefent.

Er bestaan 4 categorieën van veroordelingen in binnen – als buitenland die in aanmerking kunnen genomen worden. Bij vaststelling van dergelijke veroordelingen kan bijgevolg beslist worden tot intrekking van de vergunning.

a. In de laatste 10 jaar 1 veroordeling tot hoofdgevangenisstraf (hierna HGS) van meer dan 6 maanden of een geldboete (hierna GB) van meer dan 4.000 EUR voor bepaalde vastgestelde inbreuken;
b. In de laatste 10 jaar 2 of meer veroordelingen tot HGS van meer dan 4 maanden of een GB van meer dan 2000 EUR (som van alle samen) voor inbreuken op wegverkeer.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met veroordeling van minder dan 75 EUR en met veroordelingen met uitstel wanneer deze betrekking heeft op een geldboete van minder van 1.000 EUR;
c. Beroepsverbod opgelegd ingevolge bepaalde inbreuken;
d. Laatste 10 jaar 1 veroordeling voor inbreuk tegen specifieke transportgerelateerde wetgeving (opgelet: zonder beperking aangaande geldboete).Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.