Nieuwsbrief 2014/3

NIEUW ASLASTENDECREET

Het Decreet van 3 mei 2013 vervangt het oude Aslastendecreet.

Het nieuwe Decreet bevat nu ook de reglementering inzake LZV en inzake uitzonderlijk transport.

Deze inbreuken inzake aslast kunnen nog steeds ofwel via de politierechtbank, ofwel via het Agentschap Wegen en Verkeer vervolgd worden.

De hoogte van de boete, zowel strafrechtelijk als administratiefrechtelijk, wordt gradueel bepaald, namelijk in functie van de omvang van de overtreding (met andere woorden hoe zwaarder of hoe langer en hoger, hoe duurder de boete).

!!! 1) er is een mede-aansprakelijkheid voor de opdrachtgever en de verlader;
!!! 2) als de inbreuk op de gewestwegen plaatsvindt, zal de politierechter verplicht een forfaitaire bijdrage voor het Infrastructuurfonds opleggen. Deze bijdragen kan aanzienlijke proporties aannemen (tussen 25 EUR en 375 EUR, te verhogen met de opdeciemen)

Aan de procedure is er niet veel gewijzigd. De termijnen die worden opgelegd, zijn vervaltermijnen. Dit wil zeggen dat wanneer de termijn door de administratie niet gerespecteerd wordt, de geldboete vervalt en daar waar de vervoerder de termijn niet respecteert, deze geen verweer meer kan voeren.

Zo bij de vaststelling geen onmiddellijke inning wordt betaald, wordt een proces-verbaal opgesteld die in eerste instantie binnen de 30 dagen aan de Procureur des Konings wordt overgemaakt die binnen de 60 dagen al dan niet beslist om de strafvervolging op te starten. Een buitenlandse vervoerder zal in deze fase een consignatie moeten betalen.

Wanneer geen strafvervolging werd opgestart, kan de administratie een boete opleggen.

Binnen de 90 dagen moet zij aan de vervoerder laten weten dat zij van plan is een boete op te leggen. Tegen dit voornemen kan bezwaar aangetekend (30d) worden waarna een hoorzitting plaatsvindt. Hierna moet de administratie binnen de 30 dagen een beslissing vellen.

Tegen deze beslissing staat beroep open (30d) bij het hoofd van het Agentschap. De beslissing in graad van beroep moet binnen de 4 maanden na het aantekenen van het beroep geveld worden.

Aangezien het voor alle betrokkenen van uiterst belang is om in deze procedure correct te handelen, is het ten zeerste aangeraden om u reeds bij aanvang te laten bijstaan door een advocaat. Graag staat het kantoor u in deze bij met raad en daad.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.