Nieuwsbrief 2014/4

CODE 95 OP RIJBEWIJS

Vanaf 10 september 2008 moeten alle vrachtwagenbestuurders en bestuurders van autocars (rijbewijs C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1 en D1+E) kunnen bewijzen dat ze voldoen aan de vakbekwaamheid.

Dit betekent dat de chauffeurs enerzijds een attest basiskwalificatie moeten behalen om nadien binnen telkens een periode van 5 jaar een 35 uur opleiding te volgen.

Er is echter een grote groep chauffeurs die op heden nog vrijgesteld is van het behalen van het attest basiskwalificatie en die pas voor het eerste in september 2015 of september 2016 voor het eerst aan de 35 uur opleiding moeten voldoen.

Voor de rijbewijzen C betreft het de chauffeurs aan wie vóór 10 september 2009 hun rijbewijs werd uitgereikt; voor de rijbewijzen D betreft het chauffeurs aan wie

vóór 10 september 2008 een rijbewijs werd uitgereikt. Zij hebben dus respectievelijk tot september 2015 en september 2016 de tijd om hun eerste cyclus van 35 uur opleiding te voltooien.

!!! Wat velen echter niet weten is dat deze tijdelijk vrijgestelde groep chauffeur, deze vrijstelling niet automatisch toegewezen krijgen maar dat zij – ten einde bij een controle in orde te zijn – hun rijbewijs dienovereenkomstig moeten aanpassen.

Dit betekent dat zij door de stadsdiensten de vermelding CODE 95 = VERVALDATUM op hun rijbewijs moeten laten zetten.

Bij ontbreken van deze vermelding op het rijbewijs, kan dit leiden tot het opleggen van een boete – zelfs als men tot de vrijgestelde categorie behoort.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.