Nieuwsbrief 2014/5

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE ONMIDDELLIJKE INNINGEN

De onmiddellijke inningen voor het niet bij hebben van de vrachtbrief wordt van 55 EUR verhoogd tot 1.500 EUR.

Voor een inbreuk tegen het verbod om de lange wekelijkse rusttijd in het voertuig door te brengen worden een onmiddellijke inning van 1.800 EUR ingevoerd.Algemene opmerking
Deze nieuwsbrief heeft tot doel u algemene informatie te bezorgen, maar kan geenszins aanzien worden als een allesomvattend advies. De tekst van deze nieuwsbrief kan aangewend worden mits bronvermelding en mits Advocatenkantoor Vankeirsbilck daarvan op de hoogte te brengen.